Przywileje klienta VIP

Osobisty menedżer
i doradca inwestycyjny

Wszyscy klienci VIP mają swojego osobistego menedżera. Mogą również skontaktować się z ekspertem inwestycyjnym firmy, który pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania inwestycyjnego oraz omówi z wybranym menedżerem bardziej korzystne warunki inwestowania.

Handluj bez ograniczeń
według liczby zamówień

Klienci VIP mają możliwość handlu bez ograniczeń co do ilości zamówień.

Doładowanie z góry

Klient VIP może zażądać zaliczki na swoje konto handlowe.

Jak zostać klientem VIP

Twoje konto osobiste otrzymuje status VIP, jeśli saldo wszystkich kont osiągnie wartość równą lub przekroczy 50 000 USD (lub równowartość w innej walucie po kursie banku centralnego).

Status VIP, podobnie jak wszystkie statusy, jest sprawdzany raz w tygodniu.